Kinnared Skog Aktiebolag

Hallands län

Information

Kinnared Skog Aktiebolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Hylte som är den kommunen där Kinnared Skog Aktiebolag finns. I Hylte så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Kinnared Skog Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Kinnared Skog Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Kinnared Skog Aktiebolag har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Kinnared Skog Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Bjurumsv. 14, 432 68, Veddige men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0345-30425.

Hylte arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Kinnared Skog Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Kinnared Skog Aktiebolag har idag 556320-6407 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Andersson, Bernt Göran Lennart i förening med en av -Andersson, Bo Erling -Andersson, Karl-Eric -Andersson, Sven Ingemar Firman tecknas av -Andersson, Karl-Eric i förening med en av -Andersson, Bernt Göran Lennart -Andersson, Bo Erling -Andersson, Sven Ingemar Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Kinnared Skog Aktiebolag

Bolaget skall bedriva inköp, förvaltning och försäljning av fastigheter och värdepapper, samt ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter samt därmed förenliga verksamheter. Bolaget skall även bedriva skogsbruk.

I Kinnared Skog Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Bernt Göran Lennart som är född 1941 och har titeln VD, Andersson, Bernt Göran Lennart som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Karl-Eric som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Bo Erling som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Ingemar som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlsson, Tage Jan-Erik som är född 1948 och har titeln RevisorIsaksson, Rolf Lennart som är född 1952 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .