Gnotec Mefa AB

Hallands län

Information

Gnotec Mefa AB är ett av många företag som finns i Hylte. Det är nämligen den kommunen som Gnotec Mefa AB finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Gnotec Mefa AB är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Gnotec Mefa AB som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1984-03-28. Men sedan 1985-01-01 så har Gnotec Mefa AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Älvdalsv., 314 95, Kinnared. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Gnotec Mefa AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0345-48400.

Hylte arbetar för att företag som Gnotec Mefa AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Gnotec Mefa AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Bolaget skall bedriva metallindustri ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Gnotec Mefa AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Browall, Sven Peter Torbjörn -Isacson, Bo Anders Evert -Ottosson, Stefan Carl-Olof Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Gnotec Mefa AB och det är följande personer, Ottosson, Stefan Carl-Olof som är född 1964 och har titeln VD, Ottosson, Stefan Carl-Olof som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Browall, Sven Peter Torbjörn som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Isacson, Bo Anders Evert som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sven Gustav Mikael som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant, Westman, Carl Rickard som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot,Arbetstagarrepresentant.Ernst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Grann, Karin Margareta som är född 1954 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Gnotec Mefa AB är 556242-9448.