Södra Hestra Sparbank

Hallands län

Information

Södra Hestra Sparbank hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Hylte som är den kommunen där Södra Hestra Sparbank finns. I Hylte så finns det många olika Sparbank och i Hallands län så finns det ännu fler Sparbank. Södra Hestra Sparbank tillhör bolagstypen Sparbank och företaget har F-skatt vilket Södra Hestra Sparbank har haft sedan 1994-01-01. Södra Hestra Sparbank har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Södra Hestra Sparbank så kan ni göra det genom att skicka er post till Storg. 14, 314 31, Hyltebruk men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0345-19600.

Hylte arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Södra Hestra Sparbank har idag 528500-6408 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Firman tecknas av -Axelsson, Kjell Arne Ingemar i förening med en av -Andersson, Bengt Hans Evert -Larsen, Bjarne Vestergaard -Larsson, Lars Thomas -Persson, Karolina Anna-Lena -Rydqvist, Per Lars Jörgen Firman tecknas av -Haraldsson, Peter Michael i förening med en av -Andersson, Bengt Hans Evert -Larsen, Bjarne Vestergaard -Andersson, Bengt Hans Evert i förening med en av -Larsen, Bjarne Vestergaard -Larsson, Lars Thomas -Persson, Karolina Anna-Lena -Rydqvist, Per Lars Jörgen Firman tecknas av -Rydqvist, Per Lars Jörgen i förening med en av -Larsen, Bjarne Vestergaard -Larsson, Lars Thomas -Persson, Karolina Anna-Lena är den som för stunden ansvarar för Södra Hestra Sparbank

Sparbanken får driva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Sparbanken får i sin verksamhet, bland annat: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ford ringsrätter 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar, avbetalning med säkerhet i lös egendom, fakturabelå ning eller att upplåta lös egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar 5. tillhandahålla betalningsmedel 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden 7. medverka vid värdepappersemissioner 8. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning 9. förvara värdepapper 10. driva rembursverksamhet 11. tillhandahålla värdefackstjänster 12. driva valutahandel 13. driva värdapapperrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt registre- ras som förvaltare under de förutsättningar som anges i lag (2004:46) om investeringsfonder 4 Kap 12§ 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som före- skrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173) 15. förmedla köp, försäljning och belåning av fastigheter, tomt rätter och bostadsrätter 16. förvalta fastigheter, tomträtter och bostadsrätter 17. ge rådgivning och biträde i företagsledningsfrågor 18. förmedla försäkringar 19. tillhandahålla datatjänster 20. tillhandahålla posttjänster efter tillstånd 21. driva pensionssparrörelse efter tillstånd Sparbankens verksamhetsområde omfattar Hylte kommun i Hallands län och sydvästra delen av Gislaved kommun i Jönköpings län.

I Södra Hestra Sparbank så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Andersson, Bengt Hans Evert som är född 1956 och har titeln Extern firmatecknare, Larsen, Bjarne Vestergaard som är född 1957 och har titeln Extern firmatecknare, Larsson, Lars Thomas som är född 1963 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Karolina Anna-Lena som är född 1967 och har titeln Extern firmatecknare, Haraldsson, Peter Michael som är född 1959 och har titeln VD, Rydqvist, Per Lars Jörgen som är född 1953 och har titeln Ställföreträdande VDHaraldsson, Peter Michael som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Axelsson, Kjell Arne Ingemar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Kirsebom Ekwall, Eva Madelaine som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Vice styrelseordfördeBengtsson, Rolf Arne Magnus som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotHellstrand Rasmusson, Anna Catharina som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Gunnar Edmund som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Susanne Ann-Kristin som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamotLönnergård, Lars Inge som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamotPetersson, Ulla Ann-Kristin som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot,ArbetstagarrepresentantRydqvist, Per Lars Jörgen som är född 1953 och har titeln SuppleantErlandsson, Per Magnus som är född 1969 och har titeln Suppleant,ArbetstagarrepresentantBlomén, Lars Olle Edvard som är född 1948 och har titeln RevisorBringhed, Roger Karl-Gustav som är född 1949 och har titeln RevisorssuppleantRevisionsbyrån Andersson & Co i Växjö AB som är född och har titeln Revisor.