Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag

Hallands län

Information

Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Hylte som är den kommunen där Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag finns. I Hylte så finns det många olika Handelsbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag tillhör bolagstypen Handelsbolag och företaget har F-skatt vilket Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag har haft sedan 1996-01-01. Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag har funnits sedan och 1983-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Nygårdsv. 2, 310 83, Unnaryd men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 0371-60342.

Hylte arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag har idag 916551-7088 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag

Drivmedelsdetaljhandel, rep av motorfordon.

I Unnaryds Bilverkstad Handelsbolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Henriksson, Eva Ing-Mari som är född 1946 och har titeln Bolagsman, Henriksson, Gert Enar som är född 1943 och har titeln Bolagsman, Henriksson, Maths Karl Ingvar som är född 1968 och har titeln Bolagsman, .