Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR

Hallands län

Information

Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR är ett av många företag som finns i Hylte. Det är nämligen den kommunen som Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1981-05-07. Men sedan 1981-01-01 så har Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Järnvägsg. 2, 314 31, Hyltebruk. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0345-71861.

Hylte arbetar för att företag som Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR. Det finns flera företag i Hallands län.

Försäljning och reparationer av motorredskap m m (främst motorsågar).

Firmatecknare för Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR är följande:
; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR och det är följande personer, Johansson, Boris Valdemar som är född 1939 och har titeln Bolagsman, Johansson, Eva Jenny Carola som är född 1944 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för Handelsbolaget HYLTE SÅG OCH MOTOR är 916441-6522.