Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a.

Hallands län

Information

Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. är ett av många bolag som finns i Hylte. Det är nämligen den kommunen som Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1932-11-16.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Brännögård 419, 314 97, Torup. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0345-30266.

Hylte arbetar för att bolag som Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a.. Det finns flera bolag i Hallands län.

Föreningen har till ändamål att tillhandahålla föreningens med- lemmar och närstående organisationer lämpliga samlingslokaler, vilka må upplåtas för begagnande jämväl i andra avseenden, som icke strida emot lag och allmän ordning.

Firmatecknare för Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. är följande:
; Firman tecknas av Larsson, Thage och Ericson, Lena, var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. och det är följande personer, Larsson, Thage som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Eliasson, Lars-Åke som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Ericson, Lena Mairi Elisabet som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Ericson, Rune Arnold Mansfield som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Gunvor Anita som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Tage som är född och har titeln Ordinarie ledamot.Petersson, Bernt Axel Inge som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Gustav Adolf som är född och har titeln Suppleant, Norrman, Karl Gustav Holger som är född och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Brännö Folkets Hus och Parkförening, Brännögård u.p.a. är 749200-0364.