Hylte Lantmän Ek. för.

Hallands län

Information

I Hylte finns det ett Ekonomisk förening som heter Hylte Lantmän Ek. för.. Det finns flera verksamheter som liknar Hylte Lantmän Ek. för. i Hallands län. Hylte är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Hylte Lantmän Ek. för. är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Hallands län.

Sedan 1969-10-30 så har Hylte Lantmän Ek. för. varit registrerat och sedan 1974-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Hylte Lantmän Ek. för. och det finns fler verksamheter som är det i Hylte.

Vill man komma i kontakt med Hylte Lantmän Ek. för. så kan man gör det genom att posta ett brev till Hantverksg. 15, 314 34, Hyltebruk. Vi ni istället prata med Hylte Lantmän Ek. för. så kan ni göra det på 0345-40000.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1) inköpa, förädla och sälja produkter från medlemmarnas växtodling samt förnödenheter för medlemmarnas lantbruk och livsmedelsproduktion, 2) bedriva handel med livsmedel i den mån styrelsen finner lämpligt, 3) främja lantbrukets tekniska och ekonomiska utveckling, 4) främja lantbrukarnas föreningsrörelse, 5) bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Carlsson, Sven Karl Göran som är född 1949 och har titeln Extern firmatecknare, Eriksson, Bo Allan som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Carl Viktor som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Rune Sigvard som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsen, Bjarne Vestergaard som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Steneteg, Alf Georg Ingemar som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotEricsson, Lars Johan Allan som är född 1951 och har titeln Suppleant, Gustafsson, Ture Ingvar som är född 1939 och har titeln Suppleant, Nyberg, Per Bertil Roland som är född 1961 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Carlsson, Sven Karl Göran -Steneteg, Alf Georg Ingemar .

Hylte Lantmän Ek. för. har 728500-0530 som sitt organisationsnummer.