Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Hylte här finns det många olika Bostadsrättsförening. Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1 tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Hylte jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Hallands län gör att företag trivs där.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1 är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716408-3003.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: (okänt telefonnummer) alternativt besöka eller skicka post till Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1 på följande adress Viktoriag. 1, 302 46, Halmstad.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1 är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Riksbyggens Bostadsrättsförening Lyckebohus nr 1 så sitter följande personer i styrelsen: , , , , Karlsson, Richard Bengt Anders som är född 1984 och har titeln Suppleant , Larsson, Jenny Maria som är född 1975 och har titeln Suppleant . Larsson, Åsa Anna Carolin som är född 1973 och har titeln Suppleant ,

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostads- lägenheter, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.