HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk

Hallands län

Information

716408-2617 är organisationsnummer för företaget HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Hylte som är den kommunen som HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk finns i.

HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk har varit registrerat sedan 1986-12-12 och det finns flera företag i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Företaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk är och det finns flera bolag i Hylte som också är .

Firmatecknare för HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göstasson, Gösta Christer -Hansson, Bengt Johan -Lindström, Per Niklas -Tryggvesson, Eva Berit Ulrika

Vill ni komma i kontakt med HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB:s Bostadsrättsförening Staffansbo i Hyltebruk och det är Edelved, Palle Jan som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Göstasson, Gösta Christer som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Bengt Johan som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Per Niklas som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Tryggvesson, Eva Berit Ulrika som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Pia Jessica som är född 1969 och har titeln SuppleantKarlsson, Eva Berit som är född 1948 och har titeln Suppleant,